Otrok in ustvarjalnost


Ste vedeli, da otrok :

  • Uporablja risbo kot eno najpogostejših, najbolj naravnih in najbolj neposrednih načinov komunikacije z okolico.
  • V risbi predstavi svoje potrebe, fantazije, razmišljanja, opažanja in čustva.
  • Likovno izražanje je podobno igri, ki prinaša zadovoljstvo in veselje.
  • Preko raziskovanja likovnih materialov pridobiva nova izkustva.
  • Z oblikovanjem izdelka pridobi nove spretnosti, razvoja kognitivne potenciale in poudarja svojo individualnost.

(povzeto po B.Kariž: Likovna terapija za otroke)